Подкрепаза среднипредприятия за преодоляванена икономическитепоследствия от пандемиятаCOVID-19

Проект и главна цел: No BG16RFOP002-2.077-0187-C01

Наименование на проекта: Подкрепаза среднипредприятия за преодоляванена икономическитепоследствия от пандемиятаCOVID-19

Цел на проекта: Осигуряванетона оперативен капитал за българскитесреднипредприятия за справянес последицитеот пандемиятаCOVID-19

Бенефициент: „Транс Династи““ ЕООД

Обща стойност: 150 000.00.лв., от които 127 500.00 .лв. европейско и 22 500.00.лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.01.2021г.

Край: 20.04.2021г.